Chân đế TV hiện đại

5,200,000

  • Bao gồm: Một (1) Chân đế TV
  • Vật chất: Ván dăm
  • Chất liệu chân: Gỗ thông
  • Kết thúc: Quả óc chó
  • Kết thúc cửa: Trắng
  • Kết thúc chân: Quả óc chó