Đế TV Manter

7,200,000

  • Giá đỡ TV hiện đại giữa thế kỷ
  • Veneer hạt óc chó mịn
  • Phần cứng kim loại màu đen mờ
  • Ngăn kéo trượt trung tâm mở rộng đầy đủ
  • Hai lỗ quản lý cáp
  • Hai kệ lưu trữ ẩn