Sofa da cổ điển Spectre

Giá gốc là: 18,200₫.Giá hiện tại là: 17,000₫.