Giám sát thi công công trình nhà a Huy Thành 2 tầng kích thước mỗi tầng 17mx5,0m. Tổng thời gian thực hiện dự án theo hợp đồng là 6 tháng (bắt đầu từ ngày 25/04/2023 kết thúc tháng 25/10/2023). Thời gian thực tế hoàn thành công trình 4 tháng (25/4/2023 đến 25/8/2023).

    Liên hệ Anhouse


    Click me!